Панфиловский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Документы, необходимые для участия в конкурсе:

Государственное учреждение «Кадастр» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности главного экономиста Чон-Алайского филиала Государственного учреждения «Кадастр» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики – 1 ед.

Стаж и опыт работы:

Ак-Талинский районный филиал Государственного учреждения «Кадастр» объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

- ведущего специалиста отдела Регистрации, регистратора.

Т. Дж. Омурканов жөнүндө

        “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 23, 27 - беренелерине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016 - жылдын 29 - декабрындагы № 706 токтому менен  бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн” тартиби жөнүндө Жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук  комиссиясынын 2020 - жылдын  20 – ноябрындагы      протоколунун негизинде, Омурканов  Таалай  Джуманович  2020 - жылдын 24 - ноябрынан баштап, штаттык түзүмгө ылайык маяна менен, каржы - экономикалык иштер жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы кызматына 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды.