Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   кадр иштери, окутуу жана иш-кагаздарды жүргүзүү   башкармалыгынын  адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-  иш тажрыйбасына талап коюлбайт

Кесиптик билим деңгээли:

-   жогорку билим;

Билим:

   Төмөнкү  ченемдик укуктук актыларды билүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  конституциялык Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын  Эмгек кодекси;

- Кыргыз Республикасынын  мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө”

- Коррупцияга каршы күрөш жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Административдик иштин негиздери жана  административдик жол-жоболор жөнүндө”,  “Эркектер менен аялдардын бирдей укуктарынын жана бирдей мүмкүнчүлүктөрүнүн мамлекеттик  кепилдиктери  жөнүндө”. “Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө”, “Кыргыз Республтикасынын расмий тили жөнүндө”.

- Кыргыз Республикасынын  Президентинин Администрациясынын тескемеси менен бекитилген Кыргыз республикасынын Президентинин Администрациясында документтер менен иштөөнүн Регламенти

- Кыргыз Республикасынын  токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын  Айыл, суу чарба  жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Жобосу,

- Кыргыз республикасынын  Өкмөтүнүн  токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарды жүргүзүү типтүү нускама,

- Мекеменин башка ички актылары.

 

 

Милдеттери:

- ЭДЖТ программасы менен кириш/чыгыш документтерди буйруктарды өз убагында каттайт,

- Мекеменин электрондук почтасы менен иштейт,

- Чыгыш каттарды боюнча өз убагында реестр толтурат жана аларды 2Кыргыз почтасы2 аркылуу даректерге жөнөтөт,

- Мекеменин  иш-кагаздарды боюнча отчет түзөт,

- Мекемеде белгиленген ички эмгек тартибин, кызматтык нускамаларды, расмий маалымат менен иштөө тартибин сактьайт,

- кесиптик этиканын  нормаларын сактайт,

- кызматтык милдеттерди аткароуу үчүн зарыл болгон квалификациянын деңгээлин сактайт,

- автоматташтырылган системаларды жана  алдыңкы технологияларды колдонуу аркылуу иш кагаздардын бланктарынын санын кыскартуу жана жумуш процессин оптималдаштыруу боюнча чараларды көрөт,

- жогорку жетекчилердин буйруктарын сапаттуу жана өз убагында аткарат,

- документтер менен иштөө маселери боюнча Мекеменин  структуралык бөлүмдөрүнө жана филиалдарына мониторинг жүргүзүү, уюштуруучулук жана методикалык жардам көрсөтүү,

- Кыргыз Республикасынын  ченемдик укуктук актыларынын, (ДСП)деп белгиленген иш кагаздарын. Мекеменин ички актылырынын аткарылышын убактысын көзөмөлдөйт, жетекчиликтин протоколдук жана башка көрсөтмөлөрүнүн аткарылышын жүрүшүн талдайт,

- белгиленген тартипте келген кат-кабарларды, ДСП белгиси бар иш кагаздарды каттайт жана милдеттерди бөлүштүрүүгө ылайык жетекчиликтин кароосуна киргизет, ошондой эле мекеменин  жетекчилигинин буйруктарды, коллегиянын чечимдерин, коллегиянын жыйындарынын протоколдорун, аппарат жыйындарын каттайт.

 

Тилдерди билүү:

 -  мамлекеттик жана расмий тилдерди мыкты билүү.

 

Компьютерде иштей билүү

-  MS / Office;

-  электрондук почтаны  колдонуу;

-  ГМТ программалары менен иштөө;

-   маалыматтар базасы менен иштөө көндүмдөрү;

-   АМТ Infodocs

 

Жеке сапаттар

-  чынчылдык

-  калыстык

-  жоопкерчилик

-  тартип

-  тырышчаактык

-  тактык

-  демилге

-  мотивация

-  натыйжалуулук

-  жүктөлгөн милдеттерди чечүүгө чыгармачыл мамиле кылуу;

-  кесиптик билимди жана көндүмдөрдү топтоого жана жаңыртууга умтулуу.

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшыруу керек:

-  жеке арыз, жеке курамдын өздүк иши, резюме, өмүр баяны (маалымат- соттуулугу бар же жок экендигин көрсөтүү менен); 3x4 сүрөт - 3 даана;

- паспорттун же ким экендигин тастыктаган документтин көчүрмөсү (паспорттун же инсандыгын ырастоочу документтин түп нускасы сынакка келгенден кийин көрсөтүлөт);

- кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган зарыл документтер (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө, нотариус же персонал менен иштөө башкармалыгы тарабынан күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрү) иштеген жериндеги кызматтар).

     Сынакка катышуу үчүн документтер 2022-жылдын 15-июлуна чейин Бишкек шаары, Орозбеков көч., 44 дарегине, 320/1-иш бөлмөсүнө саат  17: 00гө чейин, тапшырылышы керек. Телефон: (0312) 300856