Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча  башкармалыгынын  адисинин  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 2 бирдик.

 Стажы жана иш тажрыйбасы:

-  иш тажрыйбасына талап коюлбайт

Кесиптик билим деңгээли:

- экономика, каржы жана кредит, менеджмент, бухгалтердик эсеп, аудит багыты боюнча жогорку/ орто-атайын билими.

Билим:

-  мыйзам актылары,  экономика, пландаштыруу, бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча методикалык жана ченемдик материалдар;

-  Эл аралык финансылык отчеттуулук стандарттары (ЭФОС);

-  1-С автоматташтырылган эсепке алуу программасы;

-  ушул чөйрөдөгү документтердин жүгүртүлүшүн уюштуруу;

-  эмгек мыйзамдары жана салык мыйзамдары;

-  Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары.

 

Милдеттери:

- филиалдын жумушунун көлөмү (жумуштун түрү боюнча) календардык жылга пландалышы жана квартал сайын  бөлүштүрүү менен;

- календардык жылга пландаштырылган иштин көлөмүн чыгымдардын сметаларын пландаштыруу (беренелер боюнча) жана квартал сайын бөлүштүрүү менен аткаруу;

- чыгымдардын сметасын түзүү жана чыгымдар сметасынын аткарылышын талдоо квартал, жарым жыл, 9 ай жана бир жылга бекитилген иш планын (көлөмүн) аткаруу;

- жылдын иш планын жана квартал сайын бөлүштүрүү менен түзүү;

- штаттык ырааттамага жана ички ченемдик актыларга ылайык,  филиалдар боюнча жылына  жана квартал сайын бөлүштүрүү менен эмгек акы фондусун аныктоо;

- Кыргыз Республикасынын социалдык фондуна эмгек акы фондусунан  чегерүүлөрдү жана бюджетке төлөмдөрдү (салыктарды) пландаштыруу;

- филиалдын квартал, жарым жыл, 9 ай жана бир жылдагы финансылык-чарбалык ишине талдоо жүргүзүү;

- филиал ​​боюнча жумуштун көлөмүн (жумуштун түрү боюнча) талдоо;

- филиалдын календардык жылга пландаштырылган  жумуштарынын көлөмүн аткарууга квартал сайын бөлүштүрүү менен чыгымдардын сметасын (беренелер боюнча) талдоо;

- жумуш убактысынын эсептөө табелдерин контролдоону, кабыл алууну, талдоону  жүргүзөт жана аларды эсептөө даярдайт;

- убактылуу эмгекке жарамсыздык баракчаларын жана кызматкердин жумушта жок болуу укугун тастыктаган башка документтерди түзүүнүн тууралыгын кабыл алат жана контролдойт, аларды эсептөө иштетүүгө даярдайт;

- филиалдын кызматкерлери үчүн штаттык ырааттамага ылайык эмгек акыны, убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулдарды, ар кандай кошумча акыларды жана пособиелерди өз убагында эсептейт;

- мыйзамдарга ылайык социалдык фондго эмгек акылардан  салыктарды жана чегерүүлөрдү кармап калуу;

- киреше салыгы, сатуудан алынган салык боюнча отчетторду жана социалдык фондго чегерүүлөр боюнча билдирүүлөрдү өз убагында берет;

- кызматкерлердин арыздары боюнча эмгек акы жөнүндө маалым каттарды берет;

-  сатып алынган товарлар жана материалдар боюнча баштапкы документтерге ылайык (эсеп-фактуралар, коштомо кагаздар ж.б.) өз убагында капиталдаштырат, негизги каражаттар капиталдаштырылган учурда - инвентардык номерлерди берет;

- товардык-материалдык баалуулуктарды жылдырууда белгиленген тартипте коштомо кагаздарды ( накладные) берет;

- товарлардык-материалдык баалуулуктарды эсептен чыгаруу актыларын эске алат жана контролдойт;

- товардык - материалдык баалуулуктардын  кыймылы жөнүндө жүгүртүү ведомостун ай сайын жол-жоболоштурат;

- эмгекти коргоо боюнча кызматтык нускамага ылайык талаптарды аткарат;

- ушул кызматтык нускамада камтылбаган, бирок өндүрүштүк керектөөлөргө байланыштуу келип чыккан жетекчиликтин башка тапшырмаларын аткарат;

- бухгалтердик документтердин сакталышына көзөмөл жүргүзөт, аларды белгиленген тартипте архивге өткөрүп берүү үчүн даярдайт.

 

Тилдерди билүү:

 -  мамлекеттик жана расмий тилдерди мыкты билүү.

 

Компьютерде иштей билүү

 -  MS / Office;

 -  электрондук почтаны башкаруу;

 -  1-С менен иштөө көндүмдөрү.

 

Жеке сапаттар

-  чынчылдык

-  калыстык

-  жоопкерчилик

-  тартип

-  тырышчаактык

-  тактык

-  демилге

-  мотивация

-  натыйжалуулук

-  жүктөлгөн милдеттерди чечүүгө чыгармачыл мамиле кылуу;

-  кесиптик билимди жана көндүмдөрдү топтоого жана жаңыртууга умтулуу.

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшыруу керек:

-  жеке арыз, жеке курамдын өздүк иши, резюме, өмүр баяны (маалымат- соттуулугу бар же жок экендигин көрсөтүү менен); 3x4 сүрөт - 3 даана;

- паспорттун же ким экендигин тастыктаган документтин көчүрмөсү (паспорттун же инсандыгын ырастоочу документтин түп нускасы сынакка келгенден кийин көрсөтүлөт);

-  кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган зарыл документтер (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө, нотариус же персонал менен иштөө башкармалыгы тарабынан күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрү) иштеген жериндеги кызматтар).

     Сынакка катышуу үчүн документтер 2022-жылдын 15-июлуна чейин Бишкек шаары, Орозбеков көч., 44 дарегине, 320/1-иш бөлмөсүнө саат  17: 00гө чейин, тапшырылышы керек.