2020-жылдын 4-айына салыштырмалуу 2021-жылдын биринчи 4-айында бардык региондор боюнча кыймылсыз мүлк рыногунун ишмердүүлүгүнүн жогорулашы байкалды.

Негизинен кыймылсыз мүлк рыногунда коронавирус пандемиясынын таасирине карабай ѳсүүлѳр болду. Буга тѳмѳндѳгү кыймылсыз мүлк менен болгон алакалар күбѳ боло алат.

Регион

сатып алуу-сатуу

↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%

 

Регион

күрѳѳ

↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%

2021

2020

 

2021

2020

Чуй

7842

4833

↑1,62 эсе

 

Чуй

4685

2959

↑1,58 эсе

Бишкек

7375

4497

↑1,64 эсе

 

Бишкек

4209

2208

↑1,91 эсе

Ош

2851

1678

↑1,7 эсе

 

Ош

3305

1782

↑1,85 эсе

г.Ош

1979

1208

↑1,64 эсе

 

г.Ош

961

473

↑2,03 эсе

Ж-Абад

3174

2122

↑1,5 эсе

 

Ж-Абад

4262

2795

↑1,52 эсе

Ы-Кол

2564

1756

↑1,46 эсе

 

Ы-Кол

3104

1947

↑1,59 эсе

Талас

1288

815

↑1,58 эсе

 

Талас

1738

1258

↑1,38 эсе

Нарын

581

417

↑1,39 эсе

 

Нарын

1594

1162

↑1,37 эсе

Баткен

1513

974

↑1,55 эсе

 

Баткен

1278

807

↑1,58 эсе

 

 

 

           

Регион

Белекке берүү

↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%

 

Регион

Алмашуу

↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%

2021

2020

 

2021

2020

Чуй

2492

1678

↑1,49 эсе

 

Чуй

60

48

↑1,25 эсе

Бишкек

1917

1324

↑1,45 эсе

 

Бишкек

47

34

↑1,38 эсе

Ош

2396

1308

↑1,83 эсе

 

Ош

25

21

↑1,19 эсе

г.Ош

684

451

↑1,52 эсе

 

г.Ош

5

4

↑1,25 эсе

Ж-Абад

2131

1271

↑1,68 эсе

 

Ж-Абад

19

0

↑19 эсе

Ы-Кол

1044

626

↑1,67 эсе

 

Ы-Кол

9

14

↓36%га

Талас

686

468

↑1,47 эсе

 

Талас

7

2

↑3,5 эсе

Нарын

900

575

↑1,57 эсе

 

Нарын

2

0

↑2 эсе

Баткен

1015

751

↑1,35 эсе

 

Баткен

25

12

↑2,08 эсе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регион

Ижара

↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%

 

Регион

Мурастоо

↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%

2021

2020

 

2021

2020

Чуй

353

246

↑1,43 эсе

 

Чуй

2528

1194

↑2,12 эсе

Бишкек

343

211

↓1,63 эсе

 

Бишкек

1294

509

↑2,54 эсе

Ош

200

105

↓1,9 эсе

 

Ош

2249

996

↑2,26 эсе

г.Ош

24

22

↑1,09 эсе

 

г.Ош

450

201

↑2,24 эсе

Ж-Абад

403

260

↑1,55 эсе

 

Ж-Абад

2325

1221

↑1,90 эсе

Ы-Кол

189

109

↑1,73 эсе

 

Ы-Кол

2105

901

↑2,34 эсе

Талас

70

54

↑1,30 эсе

 

Талас

1119

532

↑2,10 эсе

Нарын

58

45

↑1,29 эсе

 

Нарын

1058

506

↑2,09 эсе

Баткен

259

135

↑1,92 эсе

 

Баткен

1306

919

↑1,42 эсе