Базар-Коргонский филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

- ведущий специалист -юрист - 1 ед.

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  боюнча  мамлекеттик  агенттиктин “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  каржы-экономикалык талдоо жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкармалыгыгын башкы адисинин  бош кызмат

ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

Бишкекский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

-  специалист отдела картографии, учета и топографической съемки- 1 ед.

Бишкекский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

- специалист отдела земельного кадастра- 1 ед.