Майлуу-Сууйский  филиал  ГУ «Кадастр» объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности ведущий специалист по приему и выдачи документов -1ед.

 

Квалификационные требования:

  1. Образование – высшее образование в сфере юриспруденции, землеустройства и земельного кадастра, экономики и управления недвижимостью, архитектуры и строительства:
  1. Стаж работы в системе регистрации прав на недвижимое имущество и кадастра не менее 1 года либо стаж работы в соотвествующей профессиональной сфере не менее 1 года:
  1. Знание государственного и официального языков:
  2. Владение компьютером и оргтехникой, необходимыми программными  продуктами (Word, Excel и др):
  1. Знание земельного, гражданского и др. Законодательства Кыргызской Республики.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Каракол-Аксуу жана Сузак филиалдарынын директорлорунун бош кызмат орундарын ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт – 2 бирдик.

 Филиалдын директорунун кызматын ээлөө үчүн төмөнкү квалификациялык талаптар коюлат:

Кесиптик билимдин деңгээли:

  • Багыттары боюнча жогорку билими: геодезия жана жерге жайгаштыруу илимдери: геодезия жана аралыктан байкаштыруу. Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар, мүлктү башкаруу: архитектура жана курулуш, укук таануу, экономика жана башкаруу, табият таануу илимдери, картография жана геоинформатика, география, жаратылышты колдонуу жана экология, агрономия, токой иштери, гидромелиорация.
  • Эгерде тиешелүү иш чөйрөсүндө орто кесиптик билими жана Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин тутумунда 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар болсо башка профилдеги жогорку кесиптик билими кубатталат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы "Кадастр" мамлекеттик мекемеси Баткен филиалынын жер  кадастры бөлүмүнүн башчысынын бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-  кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жана кадастр тутумунда 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

Кулактандыруу!

 «Кадастр» мамлекеттик  мекемесинин Нарын филиалы бош кызмат ордуна ачык сынак  жарыялайт.

         «Кадастр» мамлекеттик  мекемесинин Нарын филиалы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  Жер ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы «Кадастр» мамлекеттик  мекемесинин бош кызмат орундарына сынак өткөрүү тартибинин жобосуна ылайык ачык сынак жарыялайт.

            - Жер кадастр бөлүмүнө жетектөөчү адис кызмат орунуна  ачык сынак жарыялайт

            Төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет: