Государственное учреждение «Кадастр»   при  Государственном агентстве по земельным ресурсам  при Правительстве Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной  должности специалиста  отдела кадровой работы, обучения и делопроизводства Государственного учреждения «Кадастр» при  Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики – 1 ед.

 Квалификационные требования специалиста отдела кадровой работы, обучения и делопроизводства

Стаж и опыт работы: - без предъявления требований к стажу

Уровень профессионального образования: -   высшее образование

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Кара-Суу филиалынын директорунун орун басары бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт – 1 бирдик.

Филиалдын директорунун орун басарынын кызмат ордун ээлөө үчүн төмөнкү квалификациялык талаптар коюлат:

Бишкекский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

- специалист отдела картографии, учета и топографической съемки- 1 ед.

Квалификационные требования:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы "Кадастр" мамлекеттик мекемеси Сузак филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн жетектөөчү кадастр-топограф адис бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

- кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жана кадастр тутумунда 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.