Бишкекский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

- специалист отдела земельного кадастра- 1 ед.

Бишкекский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба Министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемеси   Аламүдүн  филиалынын  улук бухгалтеринин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба Министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемеси   Ысык-Ата  филиалынын каттоо  бөлүмүнүн башчысынын бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.