Кыргыз Республикасынын Айыл чарба Министрлигине караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин “Кадастр” мамлекеттик мекемеси Майлуу-Суу филиалынын улук бухгалтеринин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

- тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик билим деңгээли:

- экономика, каржы жана кредит, бухгалтердик эсеп, аудит багытар боюнча жогорку билим.

Билими:

- Экономика, пландаштыруу, бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча мыйзам актыларын, жарлыктарды, методикалык жана ченемдик материалдар;
- Каржылык отчеттуулуктун эл аралык финансылык стандарттары (ЭФОС);
- Бухгалтердик эсептин автоматташтырылган программасы1-С;
- Бул чөйрөдө документ жүгүртүүнү уюштуруу;
- Эмгек мыйзамдары жана салык мыйзамдары;
- Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары жана Кыргыз Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик ички актылары.

Тилдерди билүү:

- мамлекеттик жана расмий тилдерди мыкты билүү.

Компьютерде иштей билүү

- MS / Office;
- электрондук почтаны башкаруу;
- 1-С менен иштөө көндүмдөрү.

Жеке сапаттар

- чынчылдык
- калыстык
- жоопкерчилик
- тартип
- тырышчаактык
- тактык
- демилге
- мотивация
- натыйжалуулук
- жүктөлгөн милдеттерди чечүүгө чыгармачыл мамиле кылуу;
- кесиптик билимди жана көндүмдөрдү топтоого жана жаңыртууга умтулуу.

Сынакка катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшыруу керек:

- жеке арыз, жеке курамдын өздүк иши, резюме, өмүр баяны (маалымат- соттуулугу бар же жок экендигин көрсөтүү менен); 3x4 сүрөт - 3 даана;
- паспорттун же ким экендигин тастыктаган документтин көчүрмөсү (паспорттун же инсандыгын ырастоочу документтин түп нускасы сынакка келгенден кийин көрсөтүлөт);
- кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган зарыл документтер (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө, нотариус же персонал менен иштөө башкармалыгы тарабынан күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрү) иштеген жериндеги кызматтар).
Сынакка катышуу үчүн документтер 2022-жылдын 28-мартына чейин Бишкек шаары, Орозбеков көч., 44 дарегине, 320/1-иш бөлмөсүнө саат 17: 00гө чейин, тапшырылышы керек.