Бишкекский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

- ведущий специалист отдела по кадастру и землеустройства- 1 ед.

Квалификационные требования:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы "Кадастр" мамлекеттик мекемеси Сүлүктү-Лейлек филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн башчысынын бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

- кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жана кадастр тутумунда 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик билим деңгээли:
- төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим: Жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, юриспруденция, кыймылсыз мүлктү башкаруу, геодезия жана аралыкты байкаштыруу. Табият таануу илимдери: картография жана геоинформатика, география. Жаратылышты колдонуу жана экология: агрономия, токой иштери, гидромелиорация.

Кеминский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Государственном  агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности «Специалиста отдела земельного кадастра» -2 ед

Требования, предъявляемые к участникам конкурса

Квалификационные  требования:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы "Кадастр" мамлекеттик мекемеси Сүлүктү-Лейлек филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн башчысынын бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.