Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Токтогул филиалынын каттоо  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-  кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жана кадастр системасында 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же 5 жылдан кем эмес тиешелүү кесиптик чөйрөдө иш тажрыйбасы.

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Токтогул филиалынын жер кадастры  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт -1 бирдик

Стажы жана иш тажрыйбасы:

- Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жана кадастр системасында 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же 5 жылдан кем эмес тиешелүү кесиптик чөйрөдө иш тажрыйбасы.

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Нарын филиалынын жер кадастры  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-  кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жана кадастр системасында 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же 5 жылдан кем эмес тиешелүү кесиптик чөйрөдө иш тажрыйбасы.

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Нарын филиалынын каттоо  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Стажы жана иш тажрыйбасы