Услуги
Новости

06-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Токтогул филиалынын каттоо бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Токтогул филиалынын каттоо  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана иш.

06-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Токтогул филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Токтогул филиалынын жер кадастры  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт -1 бирдик Стажы.

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Нарын филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Нарын филиалынын жер кадастры  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Нарын филиалынын каттоо бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Нарын филиалынын каттоо  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана иш.

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин кадр иштери, окутуу жана иш-кагаздарды жүргүзүү башкармалыгынын адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   кадр иштери, окутуу жана иш-кагаздарды жүргүзүү   башкармалыгынын  адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин жер кадастры жана каттоо башкармалыгынын адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   жер кадастры  жана каттоо  башкармалыгынын  адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана иш тажрыйбасы: - .

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин геомаалыматтык тутумдар жана маалыматтык технологиялар башкармалыгынын жетектөөчү адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   геомаалыматтык тутумдар жана маалыматтык технологиялар  башкармалыгынын жетектөөчү  адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт- 1 бирдик Иш тажрыйбасы.

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгыгын жетектөөчү адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча  башкармалыгыгын  жетектөөчү адисинин  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1.

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгынын адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча  башкармалыгынын  адисинин  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 2 бирдик.  Стажы.

01-07-2022

Служба земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет о проведении открытого конкурса на зачисление в резерв кадров на младшую, старшую и главную группу административных должностей государственной гражданской служб

Служба земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет о проведении открытого конкурса на зачисление в резерв кадров на младшую, старшую и главную группу административных должностей государственной гражданской службы.

01-07-2022

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантных должностей

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантных должностей Ведущий специалист отдела землеустройства и земельного кадастра –.

29-06-2022

“Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Өзгөн филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Өзгөн филиалынын жер кадастры  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

29-06-2022

“Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Өзгөн филиалынын каттоо бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Өзгөн филиалынын каттоо  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

07-06-2022

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Кара-Кулжа филиалынын улук бухгалтери бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  Кара-Кулжа филиалынын улук бухгалтери  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.   Стажы жана иш тажрыйбасы: -.

07-06-2022

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин кадр иштери, окутуу жана иш-кагаздарды жүргүзүү башкармалыгынын адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс ж

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   кадр иштери, окутуу жана иш-кагаздарды жүргүзүү   башкармалыгынын  адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

07-06-2022

“Кадастр” мамлекеттик мекемеси бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгынын адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча  башкармалыгынын  адисинин  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

Дополнительные услуги
О Конкурсах

06-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Токтогул филиалынын каттоо бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Токтогул филиалынын каттоо  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана иш.

06-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Токтогул филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Токтогул филиалынын жер кадастры  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт -1 бирдик Стажы.

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Нарын филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Нарын филиалынын жер кадастры  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Нарын филиалынын каттоо бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Нарын филиалынын каттоо  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана иш.

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин кадр иштери, окутуу жана иш-кагаздарды жүргүзүү башкармалыгынын адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   кадр иштери, окутуу жана иш-кагаздарды жүргүзүү   башкармалыгынын  адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин жер кадастры жана каттоо башкармалыгынын адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   жер кадастры  жана каттоо  башкармалыгынын  адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана иш тажрыйбасы: - .

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин геомаалыматтык тутумдар жана маалыматтык технологиялар башкармалыгынын жетектөөчү адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   геомаалыматтык тутумдар жана маалыматтык технологиялар  башкармалыгынын жетектөөчү  адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт- 1 бирдик Иш тажрыйбасы.

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгыгын жетектөөчү адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча  башкармалыгыгын  жетектөөчү адисинин  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1.

04-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгынын адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча  башкармалыгынын  адисинин  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 2 бирдик.  Стажы.

01-07-2022

Служба земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет о проведении открытого конкурса на зачисление в резерв кадров на младшую, старшую и главную группу административных должностей государственной гражданской служб

Служба земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет о проведении открытого конкурса на зачисление в резерв кадров на младшую, старшую и главную группу административных должностей государственной гражданской службы.

01-07-2022

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантных должностей

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантных должностей Ведущий специалист отдела землеустройства и земельного кадастра –.

29-06-2022

“Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Өзгөн филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Өзгөн филиалынын жер кадастры  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

29-06-2022

“Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Өзгөн филиалынын каттоо бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Өзгөн филиалынын каттоо  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

07-06-2022

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Кара-Кулжа филиалынын улук бухгалтери бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  Кара-Кулжа филиалынын улук бухгалтери  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.   Стажы жана иш тажрыйбасы: -.

07-06-2022

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин кадр иштери, окутуу жана иш-кагаздарды жүргүзүү башкармалыгынын адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс ж

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   кадр иштери, окутуу жана иш-кагаздарды жүргүзүү   башкармалыгынын  адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

07-06-2022

“Кадастр” мамлекеттик мекемеси бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгынын адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча  башкармалыгынын  адисинин  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.